Stortinget og innvandrere

Valget 14. september 2009 viser igjen underrepresentasjonen av innvandrerbefolkningen i Norge. Bare en kandidat med innvandrerbakgrunn har blitt valgt inn ut av hele 169 stortingsplasser. Legg merke til at innvandrerbefolkningen i Norge utgjoer omtrent 10.6% og selv om alle disse ikke er norsk statsborgere burde minst 6-8 innvandrere ha vaert representert i landets hoeyeste lovgivende organ.

Mellom 1989 frem til 2009 har en liten mengde innvandrerpolitikere kommet og forlatt Stortinget, oftest uten noe varig betydning eller maktinnflytelse innover regjerings korridorer. Shahbaz Tariq (AP), Athar Ali (RV), Afshan Rafiq (H), Saera Khan (AP), Akhtar Chaudhry (SV) og etter 2009 valget Hadia Tajik (AP). Dessverre, disse innvandrerpolitikere har ikke spilt en stoerre betydning ut over status ”innvandrer-pynt” i den norske maktorden, da nesten ingen har blitt delegert statsraad, statssekretaer eller andre posisjoner av reell maktinnflytelse i regjeringskorridorene.  

Ellers, fra 1996 til 1997 fikk Nita Kapoor fra AP en liten mulighet til aa gjoere seg betydningsfull som raadgiver i Kulturdepartementet. I 2000 kom Fatima B Jynge inn som midlertidig statssekretaer i kommunaldepartementet under Stoltenberg I regjeringen. Det varte i 8-dager foer en byggesak ble veien ut av regjeringsaparatet for Jynge. I Oktober 2007 fikk Manuela Osmundsen proeve seg som Norges foerste statsraad med innvandreropprinnelse, men 4 maaneder senere i februar 2008 ble hun ogsaa presset ut av stillingen pga. ombudssaken.

Hvorvidt disse veldig faa, men betydningsfulle personligheter fra innvandrerbefolkningen i norsk politikk og byraakrati begikk store feil og som foelge maatte ta exit-veien ut av maktkorridorene eller aldri ble godtatt som en del av maktorden er et spekulativt. Men jeg har alltid fremholdt at den norske maktorden representert av den politiske ledelsen og byraakratiet ALDRI har overbevist sine intensjoner ovenfor innvandrerbefolkningen. Den symbolske betydningen av aa ha personer med innvandrerbakgrunn er stor og personer med innvandrerbakgrunn med regjeringsmakt skaper et eierskapfoelelse i innvandrerbefolkningen som er i Norges beste interesser.   

Valget 14 september og utfallet beviser at norske politiske ledere og makteliten er fortsatt ikke istand til aa tenke nytt og inkludere innvandrere i maktaparatet. Dette er et stort demokratisk underskudd for det norske riket!

Oslo, 14. september 2009

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

81 kommentarer

 1. Problemet er at innvandrer befolkningen i Norge utgjør over 10%.

  Det er bare 12 millioner nordmenn i verden, det er omtrent like mange som det bor i Karachi i Pakistan. Vi er et lite folk og hvis den demografiske balansen endres så kan nordmenn i Norge ende opp som nordmenn i USA, Nederland og Canada.
  Er det så urimelig å ønske at Norge forblir et hjemland for nordmenn?

  Innvandrere er bra, men når det er så mange av de som i dag og hvor det protesteres mot at de ikke er representert på Stortinget så har ting gått litt for langt. 2-3% innvandrere er bra.Og kanskje 1 eller 2 på Stortinget.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terje Dalsheim - september 15, 2009 at 10:40 am
 2. Invandrere kommer jo til norge hele tida, skulle vi hatt en representant for hvert land som folk vandrer til norge fra?

  Nei. Det blir for dumt.

  Asylsøking er egentlig bare for di som blir forfulgt i deres eget land, og di som kommer hit er flest lykkejegere bare.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ove strømmen - september 15, 2009 at 11:17 am
 3. Integrering? INTEGRERING? Snakk med dine landsmenn først! Når dere er integrert som NORDMENN uten hijab, jihad og halal (hehe) så kan du komme å snakke om hvem som er og ikke er integrert. Jeg traff ei pakistansk dame som har bodd 19 (!!!) år i norge; Sønnen hennes måtte oversette. SKAMMELIG…

  Jeg er ikke rasist; utlendinger er velkommne til norge – men dere må lære vårt språk og vår kultur før dere kan “integreres og bli en del av stortinget”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Integrering - september 15, 2009 at 11:38 am
 4. Det er ganske riktig 10,6 % innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, der den største gruppen er innvandrere fra Europa (Polen, Sverige, Tyskland, Danmark, osv).

  Store deler av innvandrerne er arbeidsinnvandrere. Disse vil normalt ikke engang være medlem i et politisk parti, og langt mindre være oppført på nominasjonslistene.

  I tillegg er gruppen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i gjennomsnitt en del yngre enn den øvrige befolkningen, som kan være enda en grunn til at de i mindre grad er representert på Stortinget.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjell - september 15, 2009 at 11:53 am
 5. Terje,
  det du insinuerer er at etnisk nordmenn skal diskriminere og holde ikke-etniske norske i Norge unna makt pga. den “demografiske ubalansen i verden”!
  Hvis du virkelig mener dette bedriver jo etnisk nordmenn med storstilt form av etnisk diskriminering som er grove brudd paa folkeretten og europeiske konvensjoner imot etnisk diskriminering. Det ville vaert interessant aa se hvordan norske diplomati skal redde Norges rykte med et slikt etno-sentrisk utgangspunkt!
  hilsen,
  A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 15, 2009 at 11:59 am
 6. Kjell,
  du har delvis rett, men norsk-pakistanere er ihovedsak ogsaa arbeidsinnvandrere slik som polakken, tyrkere …
  Hvis innvandrere har oppholdstillatelse i Norge og vaert bosatt i et antall aar maa disse kunne stemme i lokalsamfunnet.
  Innvandrere som er norske statsborgere er et helt annet forhold og denne gruppen oeker, men representasjonen i maktorden er like lite slik paa 90-tallet!
  Det jeg anbefaler er at de politiske partiene og Stortinget gjenspeiler denne virkeligheten. Det er ikke behov for representanter fra alle etniske bakgrunn, men i det minste burde f.eks. AP permanent ha 2-3 representanter som er fra det ikke-etnisk norske. Andre store partier burde ogsaa ha minst en innvandrerekandidat fra en sikker plass for stortingsvalgene! Noe slikt vil bety kanskje 5-7 innvandrerpolitikere paa Stortinget som er fin representasjon av innvandrere i maktorganet …
  Som sagt, dette er kun mulig hvis partiene stiller kandidater med innvandrerbakgrunn fra sikre posisjoner!
  hilsen,

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 15, 2009 at 12:15 pm
 7. Helt enig, så lenge innvandrere opptrer og oppfører som innvandrere i Norge så har de ingenting på stortinget å gjøre, skal de inn der så får de integrere seg og opptre som nordmenn.
  Vi som vil har regjerings skifte får bare jobber mer frem mot neste valg.
  Er glad for at FRP gjorde et godt valg og vokser videre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gunnar - september 15, 2009 at 12:26 pm
 8. Hei!

  Jeg forstår at mange ikke ønsker en demografisk ubalanse i Norge. Det er en folkerett og stemme, og De som kan stemme kan stille til valg i Norge, hvis de fyller alle kravene. Jeg forstår argumentene til de enkelte om at en del har vært dårlig integreret i det norske samfunnet, men hva med de norsk-fydte barn av innnvandrer? når blir De respekteret som Nordmenn i det Norske samfunn? Begynn og aksepterer de norsk-fydte muslimer. De er en del av Norge og de representerer Norge.

  Kanskje noen mener at vestlige innvandrer ikke har interesse i Norsk politikk, ikke glem at Norge hadde en Dansk konge.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tahir - september 15, 2009 at 12:46 pm
 9. Jeg tror du misforsto hva jeg skrev Atilla.

  Norge skal ikke diskriminere og vi skal være venner med andre land og folk i verden. Men vi er et lite land og det eneste landet som nordmenn har. De millioner av nordmenn som lever i USA og andre land hvor vi forsvinner er i en helt annen situasjon enn nordmenn i Norge.

  Se for deg en tenkt situasjon hvor 10% av befolkningen i Pakistan er europere, og hvor andelen europere på barneskolenivå i Islamabad er på nesten 40%. Vil det være rart hvis noen reagerer?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terje Dalsheim - september 15, 2009 at 1:12 pm
 10. At det burde være 16-17 innvadrere er vel å ta i. Av 10,6 prosentene har en knapp halvpart bakgrunn fra Europa, og jeg vil påstå at en svenske representeres like godt nok av en normann på stortinget. Ca. 1 tredjedel av innvandrerne har norsk statsborgerskap, ergo er 2-3 med ikke-europeisk bakgrunn mer representativt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  kjetil - september 15, 2009 at 1:48 pm
 11. Det blir feil å snakke om underrepresentasjon hvis man ikke tar med i regnestykket hvor mange av en gruppe som aktivt engasjerer seg i politikk og går gradene i et parti, samtidig som de unngår store blemmer. Man nominerer ikke stortingskandidater rett fra gata for å oppnå at alle grupper får en matematisk riktig representasjon. På meg virker det faktisk heller som partiene gjerne vil løfte folk med innvandrerbakgrunn, at de faktisk heller har en fordel enn en ulempe. Raja gjorde f.eks en lynkarriere i Venstre, og gikk forbi mange som var langt mer politisk skolerte enn ham. Dessuten var det jo bare små endringer som skulle til for å få flere “innvandrerrepresentanter” denne gangen. Hvor stor prosent av befolkningen har pakistansk bakgrunn? Med litt flaks kunne det blitt 4 representanter med den bakgrunnen i Stortinget i neste periode. ( Tajik, Rafiq, Raja og Chaudry). Og det er jo faktisk mye mer enn de matematisk skulle hatt, hvis man da er opptatt av dette.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjell Ødegård - september 15, 2009 at 2:01 pm
 12. Selvfølgelig strykes dere av listen, alle som har stemmerett kan velge bort de som en ikke ønsker inn i politikken, og bra er det.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Robbe - september 15, 2009 at 3:05 pm
 13. HEHEHEHE… Det har jo blitt prøvd da.. Men kommer du fra ett korrupt mindset, så blir frukten deretter. Desverre!
  Skulle gjerne sett en innvandrer som ønsket å jobbe for norges beste, og ikke for innvandreres særinteresser..

  Hva kaller du en ærlig asylsøker? ASIF.. lol

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thorbass - september 15, 2009 at 3:13 pm
 14. Hadia Tajik (AP) er bare mørk i huden. Jeg har hørt henne et par ganger live i valgkampen, og da gjorde hun alt for å framstå som valgbar også for “hvite” nordmenn. Er nok redd for at hun på Stortinget vil tilpasse seg kulturen der, og heller ikke fungere noe særlig som talsperson for innvandrergrupper.

  Hvorfor blir hun da brukt som innvandreralibi? Hun er jo ikke det. I vår fikk hun seg en smell som rådgiver i Justisdep. i hijab-saken; hvor hun ikke ville ut med sannheten. Det fester seg et bilde av at Aps innvandrerer-alibier har et noe lempfeldig forhold til sannheten, som nevnt her (fortielse), Manuela Osmundsen og Saera Khan. Noen må fortelle dem at integritet er viktig i det norske samfunnet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Erik - september 15, 2009 at 3:45 pm
 15. Syns det er nok utlendinger her fra før enn at de skal styre politikken i landet her også.De styrer jo stort sett alt og alle som de vil og lever på penger som jeg jobber for og betaler skatt av så jo få inn enda flere så kan jeg jobbe døgnet rundt snart for å ha råd til melk og brød.Herregud vi må jo stå på litt for våre nye landsmenn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gabba - september 15, 2009 at 3:55 pm
 16. Innvandrere med norsk pass vil aldri bli behandlet fullverdig samfunsmedlemmer. Dette må de ta innover seg og må kjempe for sine menneskelige rettigheter hvis de ikke aksepterer det.
  Et samfunn som har behandlett oss på denne måten vil neppe behandle oss som enkel individ av seg selv. Så lenge det ikke har ført noe ulempe til det såkalt store samfunnet så vil denne diskrimineringen fortsette.
  Jeg tror neppe innvandrere alene kan bekjempe den diskriminering og rasismen i norge uten internasjonalt støtte. Da må de synliggjøre problemstillingen for andre land slik at dette får konsekvenser for norge og nordmenn. Først da vil det “store samfunnet” bry seg med å finne løsninger. Alternativet blir at innvandrere aksepterer denne behnadlingen.
  Sorry men dette er vårt sannhet slik som jeg ser det:)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  En innvandrer med norsk pass - september 15, 2009 at 4:00 pm
 17. Kanskje polakker skulle begynne å kreve egne stortingsrepresentanter, de er jo også innvandrere, så har vi svensker, dansker, finner, tyskere, engelskmenn. De som skal være stortingsrepresentanter må tenke helskap ikke bare være folkevalgt for en spesiell gruppe mennesker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sosialdemokrat - september 15, 2009 at 4:11 pm
 18. Det er svak logikk du her bruker, men et tydelig budskap; Det norske folk skal si ifra seg sin suverinitet i sitt eget hjemland.

  Argumentet du bruker faller også på sin egen urimelighet, å hevde at det bør være ca 10% innnvandrere på stortinget pga. at det er ca 10% innvanderere i norge gir ingen mening. Hvordan kan du forklare dette?

  En stor andel av det norske folk ønsker å bevare norge norskt, og stemmer derfor på nordmenn, slik er det bare.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Johnny M adcap - september 15, 2009 at 4:13 pm
 19. Hei.
  Jeg er ikke veldig aktiv i politikken, og er derfor også forsiktig når jeg uttaler meg om politikk. Men en ting jeg jeg føler selv at jeg er vet, er at får å være politisk aktiv, for å få gjennomslag for sine saker/meninger er man nødt til å opparbeide seg en viss tyngde, og ha en rekke ulike evner, herunder retorikk og forhandlingsunnskaper. Dette er evner som de aller fleste enten har, eller kan opparbeide seg, både etnisk norske og innvandrere, med det unntaket at en må beherske språket. Jeg oppfordrer alle som vil skape en forskjell til å hive seg inn i politikken for å gjøre et forsøk.
  Så, tilbake til temaet. jeg er enig i at det på Stortinget til en viss grad bør reflektere bør være representanter som gjenspeiler befolkningen hva gjelder kvinner, menn, alder og etnisitet, men jeg mener også at de som sitter på Stortinget og i regjering skal være menneser som har en innflytelse, tyngde (politisk sett) og kunnskap. Slik jeg leser din siste kommentar virker det nesten som du mener at partiene bør nominere personer av ikke etnisk-norsk opprinnelse kun med den begrunnelsen. Jeg tror ikke noen i dette landet vil være tjent med at det sitter representanter i Stortinget som sitter der på bakgrunn av sin opprinnelse. Hvis dette skjer er vi i bunn og grunn kommet over i kvotering og diskriminering på et uriktig grunnlag.
  Jeg tror med sikkerhet at det er representanter fra ulike partier som er dyktige nok til å sitte i Stortinget, men jeg håper virkelig ikke vi kommer dithen at de blir nominert ut i fra sin etniske bakgrunn, og ikke sine kvaliteter som politiker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christian - september 15, 2009 at 4:30 pm
 20. Norske regler sier at ved kommunevalg , kan alle med gyldig oppholdstillatelse stemme . Ved stortingsvalg , bare statsborgere .
  Slik er det i alle land i verden . Så vi trenger ikke spesielle regler fordi noen er arbeidsinnvandrere , eller kommer fra et eller annet islamsk land .

  Innvandrere får selv gå ut , bli kjent med oss nordmenn , ta del i vårt samfunn . Vi skal da ikke bli nødt til å be dere ? Er dere ikke interrisert , reis hjem . Vi trenger mennesker som deltar , ikke skyver oss bort .

  Men de fleste av oss har lært oss dette ; Dere som er troende . Ta ikke jøder eller kristne til rådgiver eller venn , for de er bare venner med hverandre .

  Og dette er grunnen til at så få muslimer er med i det norske fellesskap . Kast koranen og islam på bålet , bli norske .

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  toto - september 15, 2009 at 4:50 pm
 21. jeg ser ikke noen nordmenn i den pakistanske makteliten heller…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mikethai - september 15, 2009 at 5:26 pm
 22. Innvandrere får finne seg i å drive valgkamp som alle andre. De har like stor mulighet som alle andre å engasjere seg.

  Det skulle ikke undre meg om de ønsker å kvoteres inn. Sammen med kvinner.

  Vil dere ha makt i systemet? Så for pokker jobb for det!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Fjodor - september 15, 2009 at 5:57 pm
 23. Vi bør bytte ut alle på stortinget med Iranere og kalle Norge for lille-Iran….. Hva f… er det vi (oss innvandrere) forventer av Norge?! Er det ikke bra nok at vi får lov til å bo i dette FLOTTE landet?! Nå vil vi styre landet også…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Iraneren - september 15, 2009 at 6:35 pm
 24. Shahbaz Tariq, Athar Ali, Saera Khan, Akhtar Chaudhry, Hadia Tajik, Fatima B Jynge, Manuela Osmundsen … hva har disse til felles? De har alle vist manglende even til å fullt ut forstå demokratiske spilleregeler. Tadjik i hijabsaken, Khan med å lyve for offeltlighetene i et tullete telefonsak, Osmundsen fordi hun var utrolig arrogant osv …

  Jeg stryker disse av de listene jeg stemmer på. Ikke fordi de er innvandrere, men fordi de ikke makter å te seg som en politiker skal. Hadde noen satt opp Viktor Normann, hadde jeg strøket han også.

  Dessuten – ikke sett likehetstegn mellom innvandrer og pakistaner. Når det gjelder “uttaleberettigede” i media har pakistanere en uforholdsmessig stor andel. Jeg tror ikke den jevne innvandrer er tjent med en mørkemann som Usman Rana som uttaler seg – mannen er en ulv i fåreklær med sine “konservative” verdier.

  Vern om demokratiet, så fungerer det utmerket!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Henrik Hansen - september 15, 2009 at 6:57 pm
 25. Vell er det bra med invandrere i Norge, men jeg synes grensen går om man skal la dem være med å styre landet! at de skal kunne utale seg om sine egne rettigheter eller om meninger er en ting! men plass på stortinget og det stortinget vedtar går ut over oss alle. La Nordmenn styre sitt eget land. slik alle andre styrer sitt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  spøkefuglen - september 15, 2009 at 7:39 pm
 26. Kan man snu på flisa og hevde at det er innvandreres egen feil at de ikke blir representert? Enten ser man personer som AP’s mahmoud som slår til andre bystyrerepresentanter i oslo eller skjeller ut kvinnelige politikere for å være horer, eller man ser tullinger starte partier som kun skal åpne for fri import av ektefeller og fordeler for innvandrere. Ytterst få engasjerer seg og stiller opp i lokalpolitikken for de etablerte partiene, noe som faktisk er nødvendig for å komme seg opp i systemet og få en stilling hvor man blir valgt inn. Ingen får noe gratis (hvis du ikke heter stoltenberg da selvsagt).

  Problemet for enkelte er vel kanskje at man må være integrert og oppføre seg ganske så “norskt” om man skal få tiltro og tillitt fra brede velgergrupper. Du kommer ikke langt om du satser kun på innvandrerstemmer, og jeg og mange med meg er ikke interessert i å stemme på personer med arkaiske kvinneidealer eller personer som såvidt kan gjøre seg forstått på landets språk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  john doe - september 15, 2009 at 7:51 pm
 27. Folkens,

  Foerst, jeg synes det er flott at saa mange av dere har engasjert dere i denne tematikken, selv om jeg er mer enig med noen av dere og heller uenig med andre,

  Selvsagt tror jeg ikke det er praktisk mulig med 16-17 stortingsrepresentanter fordi innvandrerbefolkningen i Norge ligger paa ca. 10.6%. Denne 10.6% er ikke alle norske statsborgere og dermed er regnestykket ikke riktig, MEN poenget mitt er at om det er alt for faa politikere og representanter fra det ikke-etnisk norske samfunnet i maktapparatet. Videre vil jeg ikke godta at det ikke finnes dyktige innvandrerpolitikere rundt omkring i Norge, men jeg tror at disse mottar oftest for mange signaler som virker demotiverende for videre politiske karriere. Loesningen slik jeg fremhevet er at de etablerte partiene bevisst fremmer et lite antall kandidater fra sikre plasser, slik kvinner ofte har blitt “kvotert” inn i politikken og regjeringene. I dagens situasjon er det dessverre ingen andre loesninger som kan motivere og skape et bedre eierskap blant innvandrere for norsk utvikling og fremtid. Husk at Norge har forpliktet seg til internasjonale og europeiske konvensjoner vedr. arbeid imot etnisk-diskriminering og like muligheter.

  En ting jeg observerer igjen i innleggene er at utenlendinger, pakistanere eller muslimer ikke “gidder” aa bli norske og derfor skal dem ikke behandles med likeverd. Selv om jeg ikke er enig i denne generaliseringen er det jo nettopp derfor mer viktig at den politiske ledelsen og makteliten legger frem viktige symbolske handlinger slik som sikre plasser for innvandrerpolitikere fra egne rekker. Dette vil skape en bedre foelelse og “eierskap” for utviklingen videre. Denne “Norge er vaart” ethno-nasjonalismen som noen av innleggene viser til er regressivt og sekluderende – skaper mer ghettosering og etniske stridigheter.
  Hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 15, 2009 at 7:52 pm
 28. 10% av norge er innvandrere. men du må huske att de fleste innvandrere i norge er svensker, dansker, polakker osv.
  Nå har ikke jeg skjekket bakgrunnen til de nye stortingsrepresentantene, men det er godt mulig at flere av dem har en slektning som er innvandrer uten at du kan se det på hudfargen.
  Men jeg er helt klart for flere svensker i regjering. De har så fine veier å billige dagligvarer der borte at noe må de jo gjøre rett!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Magnus - september 15, 2009 at 7:56 pm
 29. Jeg teller vel som annen generasjons innvandrer, med svenske foreldre som flyttet hit for 40 år siden. Det betyr ikke at jeg identifiserer meg som ikke-norsk. Antar at dette gjelder en stor del av disse 10% som er definert som innvandrere. For meg er det ikke viktig at det er flere svenske innvandrere på tinget. Føler meg ikke veldig underrepresentert. Vi må jo ikke glemme kongefamilien som et eksempel på innvandrermakt.

  Når det er sagt så er det sikkert en del av innvandrerbefolkningen som føler seg underrepresentert, men å komme trekkende med tallet 10,6% føles lite konstruktivt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Svensk - september 15, 2009 at 8:18 pm
 30. Først må de lære seg Norges Lover (den røde boka!), så må de lære seg norske skikker og tradisjoner, så må de drive valgkamp som alle andre ! Neimen om de skal kvoteres inn !

  Foreløpig ha det gått dårlig med de av utenlandsk opprinnelse som har prøvd seg i politikken !

  Men, jeg vil stryke enhver innvandrer som jobber for mer islamisering av Norge (såkalt “toleranse”) ! En innvandrer som hudfletter innvandrere som kaller alle norske jenter for horer, ser jeg gjerne på tinget, så sant han/hun vil jobbe for norske lover og tradisjoner !
  Det er for mange utlendinger som diskriminerer norske jenter og det norske folk, det er på tide de revurderer seg selv før de hyler opp om rasisme ! De verste rasistene er dem selv, selv om de fleste har VALGT selv å komme til Norge.

  Utlendingene som ikke er fornøyd med Norge slik det er, kan bare reise hjem igjen, eller til et land som har liknende religion og tradisjon som landet de kommer fra !

  Utlendinger som oppfører seg bra og integrerer seg i det norske samfunnet ønsker jeg velkommen !

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Turid - september 15, 2009 at 8:34 pm
 31. Ja kanskje det men ser man på de som prøver å komme inn så er det flest innvandere som er muslimer å hvorfor det,jo de vil knekke å ødelegge det Norske folks kultur språk å relegion.
  Se her de vil innføre muslimske kultur plagg i Offenlige etater som politi toll etc.
  Selv er jeg innvandrer fra et vestlig land i sør europa,men jeg
  kom hit pga. min kone å har lært meg Norsk kultur språk levesett å respekterer det,selv er jeg katolik,å mine barn fikk ikke morsmål undervisning fordi vi ikke var flyktininger/asylsøker men jeg klager ikke, mens dere muslimer syter å klager hele tiden de største rasister er innvandere som ikke respekterer det Norske folks kultur relegion og Kongehus og som vil innføre sine tradisjoner lover og relegion.Somaliere,Irakere,Kurdere,Afganere,Pakistaner,Iranere muslimer skjennerelt vil lage mer konflikter i Norge om 20 år kansje før.Det Norske folk vil lide og demokratiet vil knekkes.
  hilsen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  anonymous - september 15, 2009 at 9:33 pm
 32. Kankje antall stortingsrepresentanter med invandrerbakrunn samsvarar med det politiske engasjemanget til denne gruppa.
  Dei aller fleste på stortinget har arbeida i det politiske spillet i svært mange år (gjerne heilt frå ungdomsalderen) før dei vert valgt inn, mens det virkar som mange invandrarar forventar plass frå første dag dei melder seg inn i politikken.
  Dei invandrerane som har fått sjansen har ofte dumma seg ut i private afferer eller gjentatte løgner uten å vise anger før skandalen er eit faktum.
  Når invandrerpolitikera skal sanke stemmer så går dei spesifikt etter invandrervelgera for å få dei til å stemme på seg fordi dei har invandrerbakgrunn, då må det også være lov for nordmenn uten invandrerbakgrunn å stryke desse politikerane av samme grunn.
  Litt ydmykhet og ikkje kun “SKAL HA”, “SKAL HA” holdning hjelper.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  sm - september 15, 2009 at 10:33 pm
 33. Hei

  Herregud… Er man norsk statsborger kan man stemme, bli politiker og hva man måtte ønske på lik linje med andre.

  Er det du mener med innlegget at de som søker asyl også kan kunne stemme? det blir på kanten..

  At ikke flere innvandrere er i politikken(eller blandt de 169) så langt er at demokratiet ikke har stemt på det så langt. Kan ikke drive med kvotering inn på dette feltet! Her må demokratiet få bestemme.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  R - september 15, 2009 at 11:24 pm
 34. Mann må ikke være innvandrer heller for snakke innvandrers sak. Her må vi snakke fornuftige meninger som skal komme gjennom (ikke hudfarge, eller etnisk bakgrunn). Hvis en innvandrer snakker appelerende og kommer ut til folket vil naturligvis det bli den personens tur en gang i sitte blandt de 169.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  R - september 15, 2009 at 11:30 pm
 35. Fanden vil ha fler….. er det mulig.. reis hjem..
  og ta med deg alle moskeer i same slengen…
  Eg vil ikkje se ein einaste utlending på stortinget !..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  onkel tor - september 16, 2009 at 12:00 am
 36. Det er altfor mye prat her!

  Når er det folk skal begynne å forstå at vi med såkalt “innvandrerbakgrunn” er individer vi og… Vi er faktisk superindivider, mulig jeg bare snakker for meg selv… Men det er ikke noe jeg kan fordra mer enn å bli satt i en gruppe… Er dette for å gjøre verden så mye mye enklere?? Mange av oss er høyt utdannet… vi har fått med oss hva den demokratisk tankegang og prinsipper… mange av oss er verdensvante og er eksponert for mange kulturer – derav tolaransen. Så vær så snill – slutt å sett oss i en og samme bås! De aller flinkeste av oss, er politisk interesserte og følger med… Men vi foretrekker heller å jobbe som ingeniører, leger, tannleger, økonomer… etc etc etc… fremfor et liv som politikere!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kardesh - september 16, 2009 at 12:02 am
 37. Folkens
  Jeg har lest alle kommentarene og dette var litt av hvert. Jeg som første generasjon invandere vil ikke idenfisere meg som invandere, men heller en nodmann. Problemet med en del invandrere særlig gode landsmenn fra pakistan er at deres lojalitet ligger et annet sted enn Norge. For min del betyr det ikke noe særlig at hvaslags hudfarge eller bakgrunn stortingsrepresentanter har, fordi jeg er opptatt av partiprogrammet.
  Bodskapet til pakistanske invandrere er at vi elite invandrere i Norge virkelig er Norsk og ikke kan bo i vårt land pga. nettop det tankesette dere har. jeg trodde at når jeg er kommet til Norge er jeg kvitt denne tankegangen her. Dette elite gruppen virkelig elsker Norge fra hjerte fordi det har/er vært et hjemme for oss når ingen ville ha oss fordi vi er fri tenkende vesener som setter verdi på frihet.
  Til mine hissig landsmenn som er lei av den situasjonen, må jeg si at ikke glem at det er mange norske med invandre bakgrunn som virkelig tatt hånd om meget viktig oppgaver i landet som ikke kommer frem i aviser og media. Årsaken er at vi ikke trenger annerkjennelsen for det. Vi vil gjerne være som alle de andre i samfunnet og bidra til fellesskapet. Norge er ikke akkurat nå mine fedrelandet, men det vil være om flere generasjonen videre. Ønske alle lykke til med utfordringene vi har i samfunnet.
  Mvh Ebi

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ebi-Iraner - september 16, 2009 at 12:38 am
 38. Problemet med politikere med innvandrer-bakgrunn er at de eneste sakene de fremmer (i alle fall i media) er innvandrer-saker. Dersom jeg personlig skal stemme på en politiker bør de ha et noe større register å spille på. Jeg syns forresten dette med kvotering i politiske valg er ekstremt udemokratisk, enten det være seg innvandrere, kvinner, homofile, samer e.l. Det er like diskriminerende å presse inn innvandrere på tinget, kun basert på nettopp det at de er innvandrere, som å nekte dem adgang til politikken, kun fordi at de er innvandrere. Uten at jeg har sjekket håper jeg at dette med “positiv” diskriminering også inngår i disse “internasjonale og europeiske konvensjonene” du prater om.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bilal - september 16, 2009 at 1:06 am
 39. Salam Alekum Iftikar bhai

  Jeg håper De har det bra i Pakistan. Pent vær og sol er det også i Pakistan.

  Iftikhar, de har sikkert lest mange av innleggene. Norge er ikke som de engelsk språkelige landene Storbritania, USA, Canada eller Australia.

  Nordmenn har alltid vært et isolert folk, og vil forbli det i all evighet. Hvorfor bruke krefter på så angstfull folk.

  Det er vanskelig å skjønne at det mulig å ha så lite selvtillitt og så mye frykt for minoriteter som nordmenn har. Hvordan og hvorfor skulle innvandrere ta over Norge.

  Mange av meddebattantene her inne har ikke engang skjønt poenget med din artikkel. Hensikten var å opplyse nordmenn at minoritere også engasjerer seg for storsamfunnet, ønsker landet det beste, bryr seg om Norge. Det er derfor minoriteter ønsker å delta i norsk politikk.

  Til nordmenn: Norge var forholdvis en fattig land på 1970 tallet sammenliknet med andre vest europeiske land og Sverige. Pakistanere kom til et fattig vest europeisk land, og deltok i oppbyggingen av Norge. Det burde de få kreditt for.

  Det er bare etter at olje og gassen ble oppdaget at norsk økonomi skjøt fart. Det er dagens nye landsmenn som kommer til et rikt Norge. Pakistanere har deltatt aktivt i å bygge landet.

  Norge snekker varmt om demokrati i verden også menneskerettigheter, men hvor blir det av det i Norge ?

  Nordmenn snakker om ofte om hvor stor andel av innvandrer befolkning som er avhengig av statelige stønader. Er det rart til det. Norge har de mest diskriminerende rutinene i hele vesten på å godkjenne utenlandsk utdannelse i Norge, Innvandrere som er bosatt får aldri norsk autorasjon og kan dermed heller ikke praktisere yrket sitt om det er statelig regulert yrke. Ja , da forblir man avhengig av velferdsstaten, da Norge selv legger opp til det.

  Jeg kjenner personlig et par spesialist leger og allmennleger fra ikke europeiske land som har slitt i ca 7-8 år kun for å få norsk autorasjon, men får ikke. Mange gir opp i Norge og flytter til andre land og får autorasjon der.

  Norge er ikke intressert i å godkjenne utdannelsen til høytkvalifisert utenlandsk arbeidskraft. Slik er realiteten i Norge i dag, og jeg personlig har mange ganger skrevte brev til makteliten i Norge, men ingen ting skjer….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Adnan - september 16, 2009 at 1:59 am
 40. “uten hijab, jihad og halal (hehe)” Øhh.. det var ikke noe morsomt nei..

  Hva i huleste har det med integrering å gjøre? Jihad?, ja det har vi mye av i Norge :S

  Slutt å bland inn religion i alle nett-debatter!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Zuner - september 16, 2009 at 3:55 am
 41. En skam å se hun på tinget!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vergil - september 16, 2009 at 7:17 am
 42. Hadde vært spennende å se om jeg hadde hatt muligheten til å skaffe meg en politisk karriere i Pakistan egentlig…. Siden dere er så opptatte av rettferdighet her mener jeg….. Jeg er for innvandring i kontrollerte former, men beklager, på stortinget synes ikke jeg dere har noe å gjøre. Like lite som jeg har noe å gjøre i det politiske styret i Pakistan….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lena - september 16, 2009 at 7:34 am
 43. Herrigud!! Bor vi ikke i Norge da?! Norge betyr nordmenn, som igjen betyr norkse pilitikkere! Er de interesset i å havne i regjeringen, så er det vel bare å reise hjem til sitt land og ordne opp i ALLE SKANDALENE der! Her skal de i allefall ikke inne! Vi har gitt de moskeer + mange andre ting som fri under demmes helligtider. Den dagen vi hadde fått det i somalia eller Irak osv skulle jeg endret synet mitt! Siden det ikke har skjedd, så skal dere ikke inn på stortinget! Håper FRP kommer på banen og ordner opp i rotet snart! FRP for the win btw!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  LOL2k - september 16, 2009 at 8:18 am
 44. Alle må med hvis vi skal fornye Norge.

  Har tenkt det samme selv, mange ganger, Atilla. Det er et problem at en stor del av Norges befolkning ikke er representert i landets nasjonalforsamling. Det er ikke bare minoritetsbefolkningen som lider under dette, men også alle vi andre. Et helvitt storting hindrer integreringen. Hvis politikk skal dreie seg om å skape et godt samfunn for alle, er det viktig at Stortinget er så representativt for befolkningen som mulig. Det er jo derfor vi er fornøyd med at så mange kvinner etterhvert har blitt valgt inn (og vi er stolte av jentene våre her i landet).

  Ap, Frp, og Høyre bør se hva de kan gjøre for å få fram flere politiske talenter med minoritetsbakgrunn, ikke nødvendigvis vha kvotering, men ved å åpne sine dører og å legge vekt på at det er viktig å få med alle. Og så håper jeg folk med minoritetsbakgrunn vil prøve seg mer i politikken. Synd at ikke Abid Raja kom inn, vi trenger engasjementet hans. Hadde han stilt til valg i Vestfold, så hadde jeg stemt på ham.

  Det er nok en vanskelig sak og en vanskelig kamp, men hvis ikke vi lykkes med å skape følelse av at vi alle er norske og stolte av hverandre, så tror jeg vi får problemer.

  Takk for engasjementet ditt, Atilla.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pål - september 16, 2009 at 8:41 am
 45. Og takk og pris for at ikke invandrere har noe makt! Lær norsk først, da mener jeg ikke en rølpete versjon av det Norske språket, men også kulturen, landet, folket og historien. Går man med hijab på jobb, skulle man ikke vært i jobb i Norge. Da er man turist.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  bygda - september 16, 2009 at 8:45 am
 46. Uten innvandrer stopper helsevesen i Norge. Det er mange innvandrer med høy utdaning, men vi hører bare om de dårlig innvaderer.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Innvadrer - september 16, 2009 at 9:16 am
 47. Det mange norman (SV) som snakker innvandrer saker. Det er viktig at samfunnet stiller karv til late innvandrer som ikke gidder studerer eller jobber (ikke bare sosial hjelp). Det er disse som skaper dårlig omdømmer for innvandrer generlt.

  Jeg prøver å si at staten som er kyllen for at så mange dårlig omdømmer ved å ikke stille karv til innvadrene eller sender tilbake kriminelle innvandrer.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Innvadrer - september 16, 2009 at 9:27 am
 48. Hei
  Det er vanskelig for våres utlandiger vi tenker at alle nasionalitet må ha eget representant i Stortinget.
  vi må jobbe med alle mensker bor i norge bli mer kjent med våres historie,kltur og …..
  jeg sines at alle dise er stortinget representant er min representant i stortinge.det spiler ingen roller at di er norsk eller fransk eller …di fuller regler og Norske grun loven.
  men.! men..! det er helt riktig at forste og siste utlandinger representant i stortinget er pakstaner og aldri pakstaner jobber ikke som representatn for alle utlandinger di bor i norge.ikke som norsk desvarre ikke.
  med vanlig respekt til pakstaner men di pakstanerne så på alle di andre mensker som pakstaner folk ikke som norske mensker.
  jeg har mange gode venner fra pakstan det er annet men:

  jeg sines ikke at di pakstanerne skal jgøre noen viktig eller riktig for oss i stortinget og aldri jeg ikke stole på dem.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pamir Salehi - september 16, 2009 at 9:48 am
 49. Jeg er helt enig med bloggeren som beskriver et demokratisk underskudd ved at innvandrere ikke er representert! Norge er et samfunn som omfatter alle mennesker som bor her. Samtidig som fremskrittspartiet og deres tilhengere kjører på med negative utsagn om innvandrere og flyktninger ser vi at stadig flere innvandrere markerer seg positivt i samfunnsdebatten. Også intellektuelle. Nye stemmer kommer til! Dette vil på sikt endre bildet, og vi vil få flere innvandrere også representert i styrende organer. Jeg tror at fremskrittspartiet for lenge har fått ture fram med fremmedfrykt og tendensiøse uttalelser mot innvandrere. Det kommer en motreaksjon! Noe av dette ser vi ved at den rødgrønne regjeringen får fortsette!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Karl - september 16, 2009 at 10:27 am
 50. innvanderene må rette seg etter norsk kultur.
  Teppe trolla må ta av teppene på hue og lære seg norsk..
  Nå er det nokk innvandring i norge..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Håvard høne - september 16, 2009 at 10:43 am
 51. Samtidspartiet fikk knapt 200 stemmer. Så de har ikke en gang støtte fra sine egne pakistanere i Oslo. Muslimer tror ikke på demokrati, så det er greit at de ikke blir valgt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole Årseth - september 16, 2009 at 10:58 am
 52. Ser at Adnan beskriver oss som et angstfullt folk og at vi ikke forstår at innvandrerne vil inn i politikken for å gjøre hele landet bedre, til beste for alle. Han mener dessuten at innvandrerene har like stor rett til medbestemmelse da de også har vært med på å bygge landet, da det var et fattig land, i Europeisk målestokk, innvandrerne kom til på 70-tallet.
  Vi kjøper ikke helt dette, Adnan. Dere vil inn i politikken for å fremme deres egne saker, i første rekke for å spre den giftige praktiseringen av den akterutseilte religionen deres mest mulig. Da dere begynte å infisere oss på 70-tallet, VAR Norge faktisk et velferdssamfunn og det skal mer til for å bygge et land enn å kjøre buss og selge kebab. Det dere ikke skjønner det døyt av er betydningen av et bærende og fungerende statsapparat og byråkrati UTEN korrupsjon.
  Det er dette som har bygget landet gjennom generasjoner, sammen med en annen viktig faktor dere er helt blottet for, samhold og fellesskap utover ens egen snevre familie. Toleranse og evne til forsoning er jo helt fraværende hos dere. Det er jo derfor dere, i deres egne hjemland, kravler rundt i gjørma ennå!
  Adnan, du og dine MÅ ikke være her!

  Take a hike!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ottar Lystad - september 16, 2009 at 10:59 am
 53. Det skulle jo bare mangle! Dere er her på en lang kriminell ferie, nordmenn som bestemmer i vårt land!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Per Omsdal - september 16, 2009 at 11:05 am
 54. Pakistanere deltok med eget parti i Oslo, fikk ingen oppslutning, og du sitter i Pakistan og har ikke en gang æøå på computeren. Dere skulle aldri ha sluppet inn i Norge. Ingen muslimer passer inn her. Pakistan er en “a failed gangster state,” og den kulturen trenger vi ikke.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  H.Henrichs - september 16, 2009 at 11:06 am
 55. Wsl Adnan,

  enig med den at utenlandsk kompetanse og utdanning oftest kommer for kort i Norge uten hensikt eller betydning. Det du beskriver er jeg selv godt kjent med og vet at utdanning fra utlandet oftest blir moett med for stor skepsis i Norge uten grunn.

  Ellers sier jeg igjen at loesningen for det demokratiske underskudd for innvandrerbefolkningen kan lett rettes av den politiske establishmenten og stats-byraakratiet i Norge ved aa blant annet posisjoner flere innvandrerpolitikere fra sikre plasser OG hente inn flere personer med innvandrerbakgrunn i Stolteberg III regjeringen. Slikt vil den norske makteliten skape et sterke “eierskap” blant innvandrerbefolkningen for Norges fremtid og utvikling!
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 11:11 am
 56. Wsl Adnan,

  enig med deg at utenlandsk kompetanse og utdanning oftest kommer for kort i Norge uten hensikt eller betydning. Det du beskriver er jeg selv godt kjent med og vet at utdanning fra utlandet oftest blir moett med for stor skepsis i Norge uten grunn.

  Ellers sier jeg igjen at loesningen for det demokratiske underskudd for innvandrerbefolkningen kan lett rettes av den politiske establishmenten og stats-byraakratiet i Norge ved aa blant annet posisjoner flere innvandrerpolitikere fra sikre plasser OG hente inn flere personer med innvandrerbakgrunn i Stolteberg III regjeringen. Slikt vil den norske makteliten skape et sterke “eierskap” blant innvandrerbefolkningen for Norges fremtid og utvikling!
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 11:11 am
 57. Ottar,

  sitat: “dere vil inn i politikken for å fremme deres egne saker, i første rekke for å spre den giftige praktiseringen av den akterutseilte religionen deres mest mulig.”

  Det er jo mange flere innvandrere utenom muslimer og pakistanere. La oss for argumentenes skyld si at vi muslimer IKKE skal vaere representert pga. vaar “giftige praktisering av religion”, men det er mange andre ikke-muslimske innvandrere som makteliten kan inkludere i statsaparatet.
  Hvorfor er det slikt at ikke-muslimske innvandrere i Norge ofte mener det samme om at nordmenn oppe med makta oppfoerer seg mer som en utsatt liten minoritet i sitt eget land vis a vis innvandrere og dermed skal “beskyttes” imot disse faele utlendingene …? Nei, jeg synes dette blir for droeyt argument imot innvandrere og dems representasjon i makta.

  Jeg husker folkekongen Kong Olav V da han talte om raushet og viktigheten av aapenhet og respekt for innvandrere som skal vaere med i Norges utvikling og fremtid. Det er noe etnisk nordmenn maa legge vekt paa i sin omtale av innvandrere og ikke bare fokusere paa de negative tendensene som dessverre finnes i alle samfunn!
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 11:22 am
 58. Til A.
  Det er viktig at folk tar bryet med å argumentere saklig på nettdebatter og bl.a. vise respekt for meningsmotstandere og meningsfeller. Det er også viktig at folk orker å skrive nyansert selv om debattnivået stadig blir forsøkt dratt ned på “oss ” mot “dem” og med negative generaliserende karakteristikker. Jeg oppfatter det slik at sterke krefter forsøker å dra Norge i retning av fremmedfiendtlighet og bort fra humanisme og kunnskap- og at det står enm kamp om dette- folk må orke å ta debatten!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Karl - september 16, 2009 at 11:33 am
 59. Atilla
  Du prøver bare å skyve andre ikke-muslimske innvandrere foran deg. Saken er den at kravet om medinnflytelse, og da aller helst med representanter på Stortinget, ikke kommer fra dette holdet, men utelukkende fra muslimske innvandrere.
  Jeg er klar over at oppriktighet ikke er den mest påtrengende egenskapen hos denne siste gruppen, men vær i hvert fall oppriktig på akkurat dette punktet; det er muslimer som ønsker og krever medbestemmelse.
  Det plager nok mange av disse at Norge er et sekulært land.
  Javisst er vi et lite land med en liten befolkning, desto større grunn til å verne om det vi har og verdsetter, hvis verdier ville ha blitt kraftig utvannet med en utvikling i en retning du tar til orde for.
  Kong Olav var en god konge, han, men hvor ofte ser du en konge tråkke noen på tærne? Utviklingen var heller ikke kommet så langt da han la på røret. Tidligere statsminister Nordli var imidlertid skeptsik til denne sammenblandingen av kulturer vi så konturene av på 70-tallet.
  Et gammelt norsk ordtak sier; “si meg hvem du omgås så skal jeg si deg hvem du er”. jeg omskriver det litt og påstår; “si meg hvor du kommer fra så skal jeg si deg hvem du er”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ottar Lystad - september 16, 2009 at 11:51 am
 60. Majoriteten av innvandrerne sliter både med sosial integrering (språk, allmenn skikk og bruk) som utdannelse (holder seg borte fra skolen, tidlig over i ufaglært jobb). Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, og resultatet ser vi i blant annet politikken. Forklaringen skyldes veldredsordningene som rår i landet, man oppfordres til å ta livet med ro fremfor å jobbe. Det paradoksale er nok at dersom FrP haade kommet til makten, så ville dette gagnet alle innvandrere på lengre sikt, og det ville skapt bedre vilkår for en rettferdig maktfordeling i landet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Chr. Anderson - september 16, 2009 at 11:52 am
 61. TRANGSYNT, EKSKLUDERENDE, VIL IKKE DELE,MEG,MEG,MEG,MEG,MEG,ER det slik normenn virkelig er??????? tankekors:(

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  saeed - september 16, 2009 at 12:12 pm
 62. Stem FRP

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  GM - september 16, 2009 at 12:18 pm
 63. Du synes det er for få på stortinget med innvandrerbakgrunn.
  Teknisk sett har du selvfølgelig rett i forhold til antallet innvandrere, men hvorfor stemmer ikke flere av de 10% med innvandrerbakgrunn på sine egne representanter? Det er da ikke spesielt merkelig at etniske nordmenn stemmer på sine. Det kalles demokrati.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjørn S. - september 16, 2009 at 12:20 pm
 64. Jeg vil ikke bli med paa “muslimer mot oss” utgangspunktet som du legger opp til, Ottar!
  Dette er et problem som veldig mange innvandrerrepresentanter, grupper imot diskriminering og liberale politikere har tatt opp tidligere og ikke er eksklusivt “muslimsk krav”. At innvandrere med muslimsk opprinnelse er med i kravet om bedre representasjon skulle da jo bare mangle.
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 12:32 pm
 65. Det som det VIRKELIG koker ned til er når du spør en 1./2./3. generasjons innvandrer av muslimsk opprinnelse hvor han kommer fra/hva hans morsmål er/hva HANS hjemland er – så er svaret alltid pakistan/irak/iran etc. Aldri Norge.

  Dere bor kanskje her, og har statsborgersskap, men dere vil aldri bli virkelig integrert så lenge dere ikke ser på norge som deres virkelige hjemland.
  Og med dette hører dere heller ikke hjemme på stortinget.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  erik - september 16, 2009 at 12:35 pm
 66. Bjoern,
  det du sier er veldig interessant og jeg tror forklaringen ligger med at de politiske partiene ikke er flinke nok med aa prioritere innvandrerkandidater slik dem f.eks. har gjort tidligere med kvinnlige politikere. Vi kan bare se AP som er det mest populaere partiet for innvandrerbefolkningen, men som bare klarte aa stille Een kandidat med noenlunde mulighet til aa bli valgt inn. Vennligst ikke si at dette er fordi partiet mangler gode innvandrerrepresentanter i Oslo og resten av landet fordi det stemmer ikke overhodet. De fleste andre partiene har det samme problemet, masse prat om inkludering av innvandrere i det politiske apparatet, men naar det kommer til stykket er det for mye feighet.
  Hvis partiene blir flinkere med aa stoette frem innvandrerpolitikere vil se en utvikling som er representativ for norsk demokrati.
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 12:40 pm
 67. Enkelte av disse såkalte gode innvandrertalsmennene f.eks han som plutselig dukket opp i venstre under valgkampen…Raja, en “populær” advokat….er bare kamuflerte islamister..Disse mennene(for kvinnene har jo ingen ting å si i den muslimske manns øyne og ører) er ikke fornøyd, før dem har en muslimsk statsminister, utenriksminister osv. og kanskje ta over for kongen i tillegg også her til lands..målet til muslimene er jo å få islam til å bli den største religionen og erobre alle steder i verden med den jævla koranen i hånden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Geir - september 16, 2009 at 12:49 pm
 68. TRANGSYNT, EKSKLUDERENDE, VIL IKKE DELE,MEG,MEG,MEG,MEG,MEG,ER det slik normenn virkelig er??????? tankekors:(

  Saeed, du avslører deg selv og dine likesinnede så det virkelig synger. Synd du bare ikke skjønner det selv.
  Du skriker etter å få være med å dele, men det er ikke det det er snak om! Vi snakker om spillereglene i det norske samfunmet, hvordan vi etniske nordmenn vil ha det her basert på VÅR kultur og tradisjoner. Vi hadde (og har) et velfungerende samfunn før dere dukket opp. Hvorfor kom dere forresten? For å lære oss å innrette oss? Å lære oss mellommenneskelig adferd og forståelse? På disse punktene stryker dere så ettertrykkelig selv, så vennligst hold tett!
  Men du viser med ditt utbrudd hvorfor dere er her.
  Tror det kan bli ganske trangt i avgangshallen på Gardermoen når Nordsjøen går tørr.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ottar Lystad - september 16, 2009 at 12:54 pm
 69. Jeg legger merke til hvordan Atilla fortsetter å argumentere klokt og saklig selv om flere motdebatanter bruker skjellsord og grove usakligheter. Det er Atilla som i denne sammenhengen faktisk representerer vanlig folkeskikk!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Karl - september 16, 2009 at 1:22 pm
 70. Dere rømmer fra et samfunn som ikke fungerer og kommer hit og gjør så godt dere kan å ødelegge vårt, hva er egentlig galt med dere utenom at dere er for mange. En annen ting; lær deg norsk hvis du skal bli tatt alvorlig.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Odd Snoksrud - september 16, 2009 at 1:34 pm
 71. Innvandrere kan ikke bli representert bedre av sine egne enn AP, V og SV gjør i dag. Skjønner du ikke at de stemmer på heikki holmås istedenfor chaudry. Jeg personlig syntes saera kahn virket som en av de beste fra AP som kom inn ved forrige valg, men når hun ringer spåkoner for titusenvis av kroner skjønner jeg at hun ikke kommer inn igjen. Rafiq er en god politiker. Abid raja er en klovn, han taper alle debatter, går på stemmesanking kun på bakgrunn av etnisitet og han har valgt et håpløst parti som blokkerer borgerlig regjering. Det er mange innvandrere som eier arbeidsplassen sin og derfor ønsker seg borgerlig regjering med fokus på småbedrifters kår, da må minoritetsrepresentantene komme fra borgerlige parti med samarbeidsvilje, altså H og Frp. AP skal være politisk korrekt og tar med noen symbol i regjering, men det er ingen vits å stemme på dem når de ikke kommer in på grunn av politisk tyngde.40% skal være kvinner og mange kvinner i regjeringen er ikke skikket til det, de kommer seg kun inn i egenskap av å være kvinner. de skal ha med minoriteter hvis det lar seg gjøre, men nå har alle de som har vært med brent seg, så det er vel tomt til neste periode, men tajik kommer sikkert i regjering til tross for hijabsaken. Den beste kvoteringen er nestleder helga pedersen som både er kvinne og minoritet, og kom ikke å si at hun har kommet inn på annet enn kvinne og minoritetskorta sine. Hun er helt forferdelig dårlig politiker, journalister må stille veldig enkle spørsmål hvis hun skal komme godt ut av det. ER DET SÅ VIKTIG Å KUNNE IDENTIFISERE SEG MED DE FOLKEVALGTE AT MAN SKAL HA MED FOLK SOM IKKE ER SKIKKET. aT DE SKAL FÅ DEPARTEMENT Å STYRE. AT FOLKETS RØST IKKE SKAL BLI FULGT.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  tom pettersen - september 16, 2009 at 1:48 pm
 72. Veldig enkelt:
  Norske statsborgere har stemmerett.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Soda - september 16, 2009 at 2:26 pm
 73. Interessant utspill.

  Det jeg lurer på er hva bloggforfatteren savner fra regjeringen med henhold til innvandrerne? Hva slags lover, hensyn eller andre goder føler du at dere går glipp av med mangel på flere stortingsrepresentanter fra utlandet?

  De 169 menneskene på tinget jobber for alle i Norge, for at alle skal ha det best mulig, og dette inkluderer faktisk også innvandrerne. Dere nyter/lider av lovgivningen på akkurat samme måte som andre nordmenn. Derfor spør jeg igjen, hva er det du savner som et større antall innvandrer-representanter kunne påvirket?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lindy - september 16, 2009 at 2:28 pm
 74. Du aner ikke hva du snakker om!
  Hvem er det som ikke skal få sitte i stortinget da, har du og dine pakistanere mer rettigheter til det norske storting enn Smaliere, Svensker, Dansker , Amerikanere, Franskmenn eller Engelskmenn.

  Og hva kommer det av at ingen vestlige søker seg i maktposisjoner i land de velger å flytte til? Det er kun folk fra Pakistan eller lignende som gjør dette.

  Personlig synes jeg dette er frekt for å si det mildt en drar til et vertskap for så å takke for gjestfriheten ved å gjøre nasjonen lik den nasjonen som en liksom ikke kan bo i.

  Ville du likt å ha 1000vis av nordmenn og indere som krevde plass i det pakistanske parlamentet?!
  Hva med at pakistan skal ta imot 50 000 fattige rumenere og gi de plass i koimmunestyrer med mer, er du konsekvent?
  Neppe!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole Eriksen - september 16, 2009 at 3:16 pm
 75. norge for norske og de som vil bli norske.sende de som vil vare utlinger tilbake. fra en som er fott i norge men bord i utlandet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  tom josef olsen - september 16, 2009 at 3:57 pm
 76. Ole,
  jeg har presisert flere ganger tidligere i bloggen at dette ikke handler eksklusivt om pakistanere, men at stort sett alle personer med nyere innvandrerbakgrunn opplever svaert underrepresentasjon av ikke-etnisk norske borgere i norsk politikk og makt. For meg spiller det ingen rolle om en etnisk svenske, tysker, polakk eller pakistaner sitter paa Stortinget eller er med i regjeringsdannelse. Personer med slik utenlandsk opprinnelse er etter min mening en berikelse for det norske maktapparatet, uansett etnisk opprinnelse.
  Ellers siden du peker til Pakistan vil jeg bare legge til at Pakistan har tatt imot omtrent 4 millioner afghanske flyktninger siden 1980-tallet hvorav omtrent 2 millioner har vendt tilbake! Med tanke paa raushet vil jeg derfor si at pakistanere har faktisk vist ganske mye aapenhet for innflyttere.
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 3:59 pm
 77. Lindy,
  du kan spoerre deg selv hvorfor du tror det er viktig at kvinner er godt nok representert i politikken og maktapparatet? Svaret mitt finner du selv …
  hilsen, A

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 4:05 pm
 78. Atilla

  Du skriver, sitat: “Personer med slik utenlandsk opprinnelse er etter min mening en berikelse for det norske maktapparatet, uansett etnisk opprinnelse.” Dette er ikke annet enn en floskel, Atilla, uten reelt innhold! Forklar inngående hvordan dette vil berike det norske maktapparatet. I samme slengen, vennligst besvar de betimelige punktene en annen debatant, Lindy, tar opp i sitt innlegg. Du blir vel ikke svar skyldig, Atilla?
  Du nevner at Pakistan har tatt imot flyktninger fra Afghanistan, som et tilsynelatende svar på min kommentar på at du prediker demokrati til oss nordmenn fra Pakistan. det blir vel sånn når man ikke har noe å melde tilbake at man hopper til et annet emne, men greit nok det, Atilla. Vi er storsinnet i dag. Bare så synd at disse flyktningene også innebefatter Taliban, som over flere år har søkt tilflukt i Pakistan.
  Du nevnte videre at 2 av 4 millioner har vendt hjem av disse flyktningene. Ville vært greit om 50% av dere pakistanere vendte hjem igjen også, og heller deltok i et forsøk på bygge deres eget land! Du har tydeligvis gjort deg tanker om hvordan du ser for deg et demokrati, så du kan jo formidle dette til dine egne i Pakistan.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ottar Lystad - september 16, 2009 at 4:34 pm
 79. Det er fint at du deltar i bloggen Ottar og jeg har notert ned at vi prinsipielt er uenig om hvorvidt innvandrere er en berikelse eller viktig som deltakere i det norske samfunnet og maktorden.
  Jeg har ikke noe problemer med at du og mange andre synes at tematikken som jeg beroerer heller burde skiftes ut med at fleste innvandrere (pakistanere) heller drar tilbake til “sine” land og ikke er med i den norske utviklingen!
  Takk igjen for engasjementet!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atilla A Iftikhar - september 16, 2009 at 6:10 pm
 80. Innvandrere er jo også nordmenn?
  Har du norsk statborgerskap er du Norsk. Stortinget består av 100% nordmenn, hvordan kan innvandrere da ikke være representert?

  Din gamle identitet er ikke representert, men det bør den heller ikke være.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sayoki - september 17, 2009 at 12:57 pm
 81. Nå kjenner jeg ikke til Tariq, men de andre du ramser opp er enten ikke kapable eller har tråkket litt for mye i salaten. Hadia Tajik har jeg fortsatt ganske stor tro på, til tross for hijab-rabalderet.

  En du ser ut til å ha oversett er Høyres André Oktay Dahl. Men muslimer flest vil kanskje ikke identifisere seg med ham, ettersom det utseendemessig ikke er åpenbart at han har en muslimsk ikke-vestlig far, han snakker perfekt norsk og han lever i et homofilt partnerskap.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Binturong - oktober 11, 2009 at 9:42 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00